Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek
STRETNUTIE SÚRODENCOV
- chceme, aby sa z tejto prekrásnej akcie stala TRADÍCIA AKTIVÍT miniBODKY a preto sme sa do toho pustili a budeme sa snažiť udržiavať tento projekt každý rok počas letných a zimných prízdnin. Cez tento čas budeme organizovať každý rok stretnutia súrodencov oddelených skupín. Budeme sa usilovať podať pomocnú ruku aj týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, pričom im chceme počas prázdnin a sviatkov podať pomocnú ruku a poskytnúť útočisko, ktoré nájdu na našom tábore, kým sa ich zložité osudy budú riešiť niekde tam na úradoch.

Ide nám predovšetkým o komunitu súrodencov, ktorí z akýchkoľvek príčin a dôvodov, nemôžu byť spolu, alebo sa vôbec nepoznajú, alebo: vedia o sebe, ale nemôžu sa stretávať, majú viac súrodencov mimo svojho terajšieho pôsobiska, poznania. Niektorí z týchto súrodencov nemôžu byť spolu počas roka, pretože im to zdravotné dôvody nedovoľujú. Iní boli násilne odobratí a už ani sami nechcú po toľkých rokoch kontkakty obnovovať. Deti, ktoré majú vážny mentálny postih, alebo sú na rôznych liečeniach alebo v iných ústavoch po celom Slovensku, ani tie sa nemôžu počas roka vidieť so svojimi súrodencami, lebo na cestovanie za nimi nie sú peniaze, lebo to z rôznych iných dôvodov nie je dobré a pod... Celá myšlienka tohto projektu je zorganizovať stretnutie týchto detí, využiť tanečný a športový, umelecký a hudobný potenciál daný týmto deťom z hora, ale hlavne ich spojiť so všetkým čo k tomu patrí. Samozrejme pre tých o ktorých vieme, že nemôžu ísť s nami, pripravíme stretnutie tam kde sa momentálne lieči alebo nachádza. Podnetom na takéto stretnutie bol Vianočný tábor na Reváni, kde sa z viacerých zariadení (detské domovy, špeciálne internátne školy) stretli deti (hlavne... ale to nebol náš zámer, to sa tak jednoducho samé zorganizovalo) s priezviskom Horváth a tie sa nám po celý čas snažili  dávať najavo, aké je dôležité vedieť sa niekam zaradiť, vedieť kam patrím - odkiaľ som, nájsť svoju indentitu a tým seba samého, kde - kto z nich je, ku komu patria, spoznať to, čo neodmysliteľne patrí k nim - našli sa práve na tom tábore a nevedeli o sebe. Jednoducho nás poprosili o pomoc pri hľadaní ich súrodencov.  Spolu Horváthovcov na tejto chate bolo 18 v dvoch súrodeneckých skupinách. Ďaľší súrodenci boli v počte 56 po dvojiciach, trojiciach a štvoriciach.  Väčšina z nich si k sebe našla cestu už v prvých dňoch tábora, spolupracovali na tanečných choreografiách do programov, nacvičovali tance, scénky, vyberali si rovnaký žáner hudby, o ktorej sa vedeli veľmi dlho rozprávať a predbiehať v tom, kto viac vie, hrali na hudobných nástrojoch (gitara), spievali po celej chate, kde našli trošku kľudné miesto (potom bolo počuť už len ich a to celé hodiny). Navzájom si veľmi pomáhali a pomáhali aj ostatným (maličkým) deťom, pričom nezabúdali ani na svoje povinnosti v tábore. Tu vznikla myšlienka, zorganizovať detský letný tábor s názvom : Stretnutie súrodencov.
Bolo veľmi veselé sledovať, ako si rozumejú a pri tom sa vidia po prvý krát...mali si toľko toho čo povedať, že My.. ako inštruktori, sme boli niekedy úplne zbytoční.
Keď Vianočný tábor skončil, sledovali sme ich až do začiatku leta 2007 (či dodržali dohody a ich správanie a výsledky sú v poriadku). Bolo! Všetko bolo v poriadku počas celej doby a tak sme sa do toho pustili. ZAČÍNAME!

1. ročník: Stretnutie súrodencov v rekreačnom zariadení Škutovky pri Ružomberku. Termín: 6-12.07.2007

1. ročník: Stretnutie súrodencov na chate NITRA-Strážovské vrchy
Termín: 16.07. 2007 - 01.08.2007

Rekreačné zariadenie Škutovky pri Ružomberku.
Obrazek
Predpoklad: ak sa nám podarí prvý ročník a dokážeme ho kvalitne zabezpečiť, chceme v takýchto stretnutiach pokračovať a každoročne ich opakovať aj za účasti ďalších detí v iných lokalitách a na viacerých miestach Slovenska. Uskutočňovať ich počas roka a s rôznym zameraním (výtvarné, tanečné, praktické, a i..), stretnutia. Pokračovať resp. začať chceme v spolupráci s ďalšími inštitúciami na vzdelávacích táboroch (počítačový, jazykový, možno aj pred prípravné vzdelávanie budúcich vodičov, na získanie vodičského oprávnenia, rôzne kurzy zamerané na vzdelávanie a získanie praktických skúseností v rôznych oboroch, v ktorých mládež bude chcieť pracovať, alebo sa profesionálne uchytiť a i..) aj v spolupráci s odborníkmi.

Cieľ projektu:

a) Dostať všetky príbehy týchto detí pod jednu strechu.
Spojiť pretrhnuté putá súrodeneckých skupín, jednotlivcov.
Vytvoriť priestor na stretávanie sa počas celého roku nie len tým čo môžu, ale hlavne týmn čo nemôžu pre zdravotné problémy a rôzne hendikepy.
Podchytiť tieto skupiny a snažiť sa im pomáhať a riešiť vzniknuté problémy.
Vytvoriť priestor na diskusie aj medzi odborníkmi, verejnosťou a organizáciami z tretieho sektora, zaoberajúcich sa touto problematikou, získať ich spoluprácu pri riešení vzniknutých problémov

b) Stretnutie veľmi nadanej skupiny detí (po hudobnej, umeleckej, športovej, tanečnej, výtvarnej stránke). Vytvoriť im priestor na realizáciu vlastných nápadov, myšlienok, propagáciu seba samých s možnosťou kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia sa. Podchytiť veľmi výrazné talenty a nájsť priestor na ich sebarealizáciu - uplatnenie v profesionálnej sfére, alebo v pomoci svojim rovesníkom na takýchto typoch táborov (učením a vedením detí týmto vybraným človekom).
 
Obrazek
Plánujeme osloviť termálne kúpaliská: Tatralandia, Bešeňová a L. Ján s využitím ich služieb (závislé od počtu prihlásených účastníkov, budú nutné presné počty a deň).
Pozveme niekoľkých odborníkov, pedagógov z uvádzaných sfér, aby sa spolu s Vašim DeD, mohli dohodnúť na ďalšej spolupráci rozvíjania telentov vytypovaných detí a získať ich tak pre svoj zámer pomoci (konkrétnemu dieťaťu) z tohoto tábora.

Veríme, že získame samotné deti a pripravíme im perfektné zážitky.
Do každého DeD pôjde po ukončení tábora CD s fotkami a ak sa nám podarí zohnať potrebný technický materiál (dvd - kameru, 8mm zápis a notebook), tak aj nahraté dvd s činnostami Vašich detí.
Okrem toho je pripravená cena pre jednotlivca, ktorý splní všetky podmienky, pravidlá, vyplývajúce z táborového harmonogramu - programu (účasť na akciách, aktivity, pomoc účastníkom, plnenie pridelených úloh a i..) a cena pre detský domov.

K dispozícii budú mať: hudobné nástroje, kvalitnú hudobnú aparatúru, široký výber CD , možnosť nahratia vlastných vyprodukovaných skladieb - piesní, profesionálnych tanečníkov (dohodnutých na presný termín - deň), kvalitný a ucelený kultúrno-spoločenský program s presným harmonogramom, vyžitie sa v prírode (plánujeme navštíviť tieto miesta: Vlkolínec, Korytnica, Havránok - pozostaky keltskej kultúry, L. Maru, Donovaly, Malinô Brdo a okolie RZ - Škutovky ).


 
Obrazek
Dôležité: ak sa rozhodnete poskytnúť tento pobyt Vašim deťom, musia vedieť a byť poučené o táborových pravidlách a o všetkom, čo s táborovým poriadkom súvisí.

Dobré by bolo, aby si deti ušetrili nejaké peniaze na výlety, alebo čisté Cd. K dispozícii budú mať aj profesionálneho DJ.

Okrem toho je nutné, aby deti mali materiálne vybavenie do hôr, spoločenské a vychádzkové oblečenie, hygienické potreby a samozrejme úsmev. 

Slávnostné ukončenie tábora, by malo byť za Vašej účasti s prezentáciou nacvičených tancov, piesní, kultúrno-spoločenského programu aj s vystúpením učinkujúcich z Ružomberka (spoločenské tance) a okolia s občerstvením, pripraveným Vašimi deťmi. Preto je veľmi dôležité potvrdiť Vašu účasť na Slávnostnom ukončení tábora, tri dni pred jeho ukončením dopredu. Za porozumenie Vám ďakujeme.
ObrazekVenujte pozornosť tejto časti: Tábor organizuje:
Občianske združenie:

miniBodka Ružomberok

tel: 0902 221981
kontaktná osoba: Milan Daniel mail: danomd@gmail.com
Hlavný vedúci tábora na Škutovkách: Stanislav Markulík
Hlavný vedúci tábora na chate Nitra: Milan Daniel
Obrazek

Dobrovoľnícke občianske združenie
minibodka zabezpečuje: techniku, mobilitu, zdravotnú starostlivosť, odborné personálne obsadenie, pomocných pracovníkov a program.

Okrem toho zabezpečuje odvoz a dovoz učinkujúcich, sponzorských darov, spolupracovníkov a veľa ďalších nutných vecí, spojených so zabezpečením tejto akcie.Ako sme si teda počínali a ako si počíname s týmto projektom v súčasnosti...? TAKTO:


AKTUÁLNE !!! po Letných prázdninách 2007.
Deti ukončili Super Leto 2007 v dvoch rekreačných zariadeniach na Slovensku.

PRPRAVILI SME a už aj Ukončili (pretože Letné prázdniny sú už za nami), NEZABUDNUTEĽNÉ LETO 2007... 63 deťom z DETSKÝCH DOMOVOV a z RODÍN na CHATE NITRA a CHATE na ŠKUTOVKÁCH. 1. Ročník...akcie: STRETNUTIE súrodencov 2007.
Termín
: 6 - 12.07.2007 (23 detí) a 16.07 - 01.08.2007 (40 detí). PODARILO SA...! Všetkým ďakujeme za veľkú pomoc a podporu. Bolo to náročné s kopec zážitkami, novými skúsenosťami a jednoducho: Perfektné.! Ďakujeme Vám pretože ste sa nebáli s nami pustiť do náročného projektu, na ktorého konci bolo vidieť radosť, vykonanú prácu, nové možnosti žitia rozdelených súrodencov spolu, získané nové priateľstvá a pohľady na viaceré témy, výmena skúseností a samozrejme zážitky, spomienky a pod. Ďakujeme všetkým participujúcim, pomáhajúcim podnikateľom, kamarátom, rodinám, neznámym darcom, turistom - ktorí navštívili naše tábory a My sme ich mohli pohostiť a porozprávať sa s nimi, obchodíkom so sladkosťami v Nitrianskom Pravne a ich skvelými pracovníčkami...ďakujeme kamarátom z Čiech, za to že prišli medzi nás, odmenili deti, zasúťažili si s nimi a dokonca nám urobili aj traťových rozhodcov a nám Dospelákom dodali energiu na rozdávanie....Na koniec patrí veľké Ď..., alebo Dík našim inštruktorom, ktorí tam boli - pracovali takmer 24 hodín denne. Každý deň niečo riešili, pripravovali, chystali, hrali a venovali sa deťom od troch rokov, až po osemnásť v jednom kuse:
Katka Hírešová - šéf inštruktorka
Mery Hírešová - pomoc. inštruktorka
Zuzka Šnircová - inštruktorka
Zuzka Némethová - inštruktorka
Renatka Martinček - zdravotníčka
Adelka Stojková - inštruktorka
Beatka Velika - inštruktorka
Mgr. Tomáš Tkáč - odborné zdravotné zabezpečenie a inštruktor
Mgr. Vlado Kotlár - odborné zdravotné zabezpečenie (poistka)..inštruktor
Mgr. Stanko Markulík - vedúci - inštruktor....ĎAKUJEME.....!
-(pozrite fotogalériu)-
 
Pripravili sme !!! aj zorganizovali najkrajší zimný Vianočný tábor pre 61 hendikepovaných deti v rekreačnom zariadení škutovky pri Ružomberku, ktorý bol v termíne od: 21 - 29.12. 2007 / pozri Vianočné stretnutie detí v hlavnom menu.


Už máme za sebou aj Leto 2008 s 57 odrekreovanými deťmi na chate Oravská Lesná, pričom sme sa zamerali tento krát na prípravu súžitia súrodencov, ktorí sa stretnú a budú už žiť pod jednou strechou v jednom zariadení. Podarilo sa a fungujú výborne.
Pozrite fotogalériu:
Tábor na Orave 2008

Pripravujeme Vianočné prázdniny pre 60 detí - súrodenecké skupiny z SR.