Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie: Editovateľné PDF

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov: Editovateľné DOC

 

Právnická osoba: Daňové priznanie právnických osôb (ZIP)

 

Sme registrovaní v komore notárov pod spisovou značkou: NCRpo 3393/2015 (k nahliadnutiu v centrálnom registri komory notárov to bude od Januára 2016) .

2-perc.jpg

Naše fotografie dolu, napovedia o našej činnosti a prospešnosti viac. S darovanými 2 - 3% dokážeme byť tvoriví, činní a prospešní počas celého roka. Bez nich, len prežívame.

klub-rodiny-dve-perc.jpg

KOMU VAŠE 2% POMÁHAJÚ:

1. Týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom v rodinách. Poskytujeme bezplatne právne a psychosociálne služby, ubytovanie, stravu, poradenstvo v prípade ohrozenia života detí.

2. Spájame odlúčených súrodencov, ktorí sa stretávajú v našom centre pomoci v Šali.

3. Organizujeme pre tieto deti celoslovenské stretnutia v našom centre cez formu táborov a celoročných aktivít / pozrite klub a jeho činnosť v menu.

4. Pomáhame dôchodcom, ktorým poskytujeme bezplatnú asistenciu dobrovoľníkov.

5. Pomáhame skrášľovať zničené a znečistené prostredia po celej SR.

6. Vytvorili sme nový program pre deti s názvom 12 ŽIVOTOV, ktorý zachraňuje ich dôstojnosť a sebaúctu. Viac o tomto programe v našom menu.

0.jpg

 

 

2% sú jedinou možnosťou zakúpiť potrebné materiálne, zdravotnícke, liečebno-terapeutické, športové, zážitkové, vzdelávacie aktivity detí, podporiť ich talenty. Väčšina firiem, má už svoju databázu darcov, alebo si vytvoria vlastné združenia, neziskovky, kam 2% už dávajú. Nemáme inú možnosť, len sa spoľahnúť, že si nás niekto všimne a podporí naše aktivity a činnosti. Dôverujte nám a pomôžte nám. ĎAKUJEME.

Rýchle a kompetentné rozhodnutia dokážu v krízových situáciách zachrániť desiatky životov, či už ide o prírodnú, alebo tragickú osobnú katastrofu. Je dôležité, aby na humanitárnu pomoc, nadväzovala plynule aj rozvojová, v našom prípade podporná s činnosťami a aktivitami, ktoré vykonávame na celom území SR cez celoslovenskú sieť našich dobrovoľníkov v každom kraji Slovenska. Takto zabezpečíme, dlhodobý a efektívny horizont riešenia príčin krízových situácií. Úspešnosť našej práce je daná odbornou aj laickou a hlavne osobnou angažovanosťou už s 22 ročnou praxou dobrovoľníkov. 

V obchodnom vestníku pravidelne zverejňujeme účel a použitie 2%

Milan Daniel, predseda a štatutár o.z. miniBODKA

 

NECH SA PÁČI, pozrite si na čo používame 2%

Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb minibodka

Uverejnené dňa 31.5.2016 v Obchodnom vestníku č.104/2016.

Prijímateľ:

Meno: minibodka
IČO: 42057574
Dátum narodenia: 42057574
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Za rok: 2013

Prijaté v roku: 2014

Použitie:

Účel: Materiálna podpora a pomoc pre konkrétne deti a rodiny
Suma: 3099,35 EUR
Spôsob: Potraviny,drogéria,čist.potreby, školské potreby
Účel: Materiálna podpora a pomoc pre deti a rodiny sociálne znevýhodnené
Suma: 572,00 EUR
Spôsob: Oblečenie,obuv
Účel: Materiálna pomoc a podpora pre handicapované deti a ich rodiny sociálne znevýhodnené
Suma: 619,61 EUR
Spôsob:

Vitanímy,lieky,lekárske vyšetrenia

Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb miniBODKA

Uverejnené dňa 26.5.2015 v Obchodnom vestníku č.98/2015.

Prijímateľ:

Meno: miniBODKA
IČO: 42057574
Dátum narodenia: 42057574
Právna forma: Občianske združenie

Za rok: 2012

Prijaté v roku: 2013

Použitie:

Účel: Podpora a rozvíjanie aktivít sociálne znevýhodnených detí
Suma: 765 EUR
Spôsob: Liečebný pobyt Sklené Teplice 1 dieťa
Účel: Podpora a rozvíjanie aktivít sociálne znevýhodnených detí
Suma: 811,50 EUR
Spôsob: Letný výlet Medugorje 10 detí
Účel: Podpora a rozvíjanie aktivít sociálne znevýhodnených detí
Suma: 182 EUR
Spôsob: Vstupy na kúpaliská leto 2014
Účel: Materiálna pomoc pre deti a rodiny sociálne znevýhodnené
Suma: 400,23 EUR
Spôsob: Lieky
Účel: Materiálna pomoc pre deti a rodiny sociálne znevýhodnené
Suma: 1451,05 EUR
Spôsob: Potraviny,drogéria,čistiace potreby
Účel: Materiálna pomoc pre deti a rodiny sociálne znevýhodnené
Suma: 730,05 EUR
Spôsob: Oblečenie,obuv
Účel: Materiálna pomoc pre deti a rodiny sociálne znevýhodnené
Suma: 252,99 EUR
Spôsob: Śkolské potreby
Účel: Materiálna pomoc pre deti a rodiny sociálne znevýhodnené
Suma: 905 EUR
Spôsob: Zakúpenie 3ks.notebookov ,pre 3 deti ktoré nastúpili do maturitného ročníka.