Jdi na obsah Jdi na menu
 


milan.jpg

Detská nezisková, bez príspevková organizácia, ktorá združuje dobrovoľníkov na celom území SR, pre výkon dobrovoľníctva. Založená dňa: 27.2.2007. Vykonávanie potrebných, verejno-prospešných aktivít s celospoločenským, pozitívnym dopadom po celom Slovensku pre deti (pozri menu). 

www.minibodka.sk is about volunteering work and gratuitousness for children. The remedy what has gone wrong in the lives of children. We help them get up and together with them to repair the spoiled to be able to smile again. These are children without parents - complete and incomplete orphans, abused, siblings and under division. We provide service, support, assistance and commitment to your own personal thank you and smile. Help and join us, each.

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1

Adresa: miniBODKA o.z., Cintorínska 2, 92705 Šaľa

Mail:  minibodka@gmail.com

IČO: 42057574, DIČ: 2022598325 

Číslo účtu IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX

Skrátené číslo účtu: 2302004858 / 0200 VUB

Právna forma: občianske združenie

Tel:  +421 907 27 46 27

Štatutárny zástupca a predseda: Milan Daniel

52 dobrovoľníkov vo všetkých regiónoch v SR, zabezpečuje služby, poradenstvá, pomoc a výkon dobrovoľníctva hlavne pre handicapované deti a opustené zvieratká.

Túto webovú stránku pripravujú a tvoria deti dobrovoľníkmi  miniBODKY. Podporiť nás môžete darovaním 2% z daní, materiálne aj finančne. Prísť medzi nás, môžete kedykoľvek :)

header-logo.gif Za dlhoročnú podporu a pomoc ďakujeme za doménu firme EXO HOSTING spol. s.r.o.

Tohtoročné detské tábory opäť podporila potravinovým a materiálnym darom spoločnosť:

lidl_logo.png Ďakujeme za dôveru a podporu 

Nepracujeme len pre deti odkázané na pomoc. Vytvárame zážitkový, hrový a hlavne pozitívne podnetný priestor pre všetky deti a vekové skupiny. Otvorili sme prvý klub v Šali.

Prioritou našej práce sú predovšetkým deti: týrané, zneužívané a zanedbávané, odlúčené od súrodencov, odvlečené do cudziny, ľudia ktorých postihli prírodné, živelné katastrofy, alebo osobné tragické udalosti

surodenci.jpg

Poskytujeme: sociálnu pomoc, vzdelávanie, liečenie, terapie, právne služby, psychologickú a liečebno-terapeutickú pomoc, asitenčné služby, krízové stredisko pre týrané a opustené deti, potravinovú a materiálnu pomoc.

bolo.png

Podporujeme u  detí: šport, kultúru, vzdelávanie, rozvíjanie talentov, začleňujeme ich do spoločnosti rovesníkov, vytvárame pre ne nové kontakty a sociálne väzby.


Organizujeme pre tieto deti detské zážitkové, ozdravné tábory, stretávanie odlúčených súrodencov, liečebno-terapeutické, kultúrno-spoločenské a športové tábory. Zážitková forma našich táborov je vnímaná a braná zo strany detí, rodičov, náhradných, pestúnskych, profesionálnych rodičov, ako aj pedag.pracovníkov, ako motivácia, ktorá sa stretáva dlhodobo s pozitívnym ohlasom.

SME DOBROVOĽNÍCI a sme na to HRDÍ.

 NEPODPORUJEME ANI NEORGANIZUJEME ZBIERKY FORMOU OBŤAŽOVANIA ĽUDÍ NA ULICIACH. AK BUDETE MAŤ TAKÚTO SKÚSENOSŤ NEODKLADNE NÁS KONTAKTUJTE, ALEBO VOLAJTE  159/158. POKUSTE SA  ODFOTIT PYTAJUCEHO. NEDOVOĽTE IM OBOHACOVAT SA NA ĽUDSKOM NEŠŤASTÍ !!

24 hodín denne na číslo 0907274627 môžete nahlasovať takéto prípady aj cez sms.