Jdi na obsah Jdi na menu
 


ĎAKUJEME DARCOM

 
ĎAKUJEME:
 
Spoločnosti LIDL Slovensko v.o.s za dlhodobú, základnú, potravinovú pomoc.

 

Pravidelní darcovia v prospech účtu miniBODKY: 2302004858/0200 VUB:  

p. Janka V., p. Monika a Oĺga J., p. Erika P., p. Miroslava P., Magda R., p. Zuzka G., p. Patrícia S., Obec Budča, ZŠ Budča, LIDL v.o.s., p. Magda M., Tomáš K. Ružomberok, Katarína a Ľuboš M. Prešov, Peter P., spoločenstvo BRIDGE Šaľa, predajňa J.P.II. Šaľa, darcom, ktorí neuviedli svoje mená a ktorí podporili konkrétne činnosti našej práce cez účet, alebo prišli osobne, finančne a materiálne.

 

ĎAKUJEME:

VITAGRO s.r.o. Senica

Firme IBM - IGA Slovensko za peňažný dar 75 EUR, odovzdaný osobne pracovníkom Petrom Czibulom v miniBODKE v Šali, stravné lístky v hodnote 78 EUR a oblečenie, ktoré vyzbierali zamestnanci IBM v rôznych častiach v Bratislave.

Allen Overy Bratislava

Darcom 2% z daní v celkovej sume 4100 EUR, ktorá bola rozdelená na 2 časti. 1 časť v sume 3000 EUR použitá v detských letných táboroch, ktorých sa zúčastnilo 260 detí z celej SR, okrem iného ( deti zo súrodeneckých skupín, súrodenci, ktorí sa nemajú možnosť vidieť počas roka, alebo bolo rozdelení a po prvý krát sa stretli u nás). 2 časť 1100 EUR Vianočný tábor. 100% finančných prostriedkov z 2% sú používané na stravu, vitamíny, kompenzačné, vzdelávacie a podporné prostriedky.

Darcom z radov občanov mesta Šaľa a okolia za napečenie koláčov, donesenie ovocia a zeleniny, osobitným 7 darcom, ktorí prispeli osobne celkovou sumou 386 EUR, ktorá bola použitá na osobné darčeky (mp3, čačky pre dievčatá, deti veľmi túžili po voňavkách a plyšových hračkách).

Dobrovoľníkom rôznych profesií z radov učiteľov, zdravotníkov, lekárov, kňazov, polície, starostov miest a obcí z celého Slovenska za nezištnú prácu a spoluprácu.

Spolupracovníkom z radov občanov a študentov, ktorým nie je ľahostajný človek.

Ps: miniBODKA je, bude a bola založená pre priamu prácu s deťmi, ktoré našu špecifickú činnosť potrebujú z rôznych príčin. miniBODKA neplatí žiadne kancelárie, ani autá, ani žiadnych pracovníkov. Na svoju činnosť využívame jedine svoju dobrovoľnosť, príspevky a dary a prenajatú budovu za odplatu udržiavania, starostlivosti o majetok majiteľov, skrášľovania a zveľaďovania svojpomocne. Dobrovoľníctvo má zmysel a existuje.

S úctou Milan Daniel, predseda a riaditeľ miniBODKA o.z. Slovensko