Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí naši prispievatelia 2% a priatelia dobrej vôle. ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE PODÁVAŤ POMOCNÚ RUKU DEŤOM. Deti sa vďaka vašej pomoci môžu o nás oprieť. My ich nenecháme spadnúť, skôr naopak. Podržíme ich a pomôžeme im tak, aby sa cítili bezpečne, mohli sa najesť aj zahrať.

ObrazekTábory sú rodinné a nekomerčného charakteru. Sme otvorený 24 hodín denne celé dva mesiace so stálou službou pre deti, ktoré súrne potrebujú nevyhnutnú pomoc ( sú týrané, zneužívané, zanedbávané, rodičia sa nevedia z rôznych závažných príčin postarať o dieťa/deti, alebo sú iným spôsobom bezprostredne ohrozené na živote). Tábor je najkrajšia forma pomoci v ich najťažších chvíľach, ktoré žiaľ nedobrovoľne prežívajú. Okrem týchto dôvodov prijatia detí k nám sú naše tábory aj pre deti...

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Deti od 1 - 18 rokov v akomkoľvek type náhradnej starostlivosti aj mimo nej (detské domovy, rôzne liečebné centrá, krízové strediská, profesionálne a pestúnske rodiny, adoptované deti), súrodenecké skupiny, siroty, deti s poruchami správania, špecifickými potrebami, deti po prírodných, či osobných rodinných katastrofách, deti so syndrómom CAN a FAS, ale aj pre deti z bežných rodín v ktorých deti majú rôzne problémy, alebo prežili tragické udalosti, situácie s ktorými sa nevedia vyrovnať).

Má vaše dieťa problémy? Potrebuje pomoc? Preto sme tu! Poskytujeme cez individuálny prístup krásny a ucelený zážitkový program ktorý je postavený na spolupráci s deťmi. U nás má dieťa veľký podiel na tom, aby sa dobre cítilo. Malí aj veľkí, všetci za jedného a jeden za všetkých. Nie je možné aby sa dieťa u nás minulo účinkom našej/vašej práce. Aj 2 týždne postačia na to, aby ste rozdiel videli a ak je to možné, pokračovali s dieťaťom doma v nastavenom režime.

 

TERMÍNY: 30.6.2016 - 31.8.2016

 

Prvý turnus: 1 - 14.07.2016

Druhý turnus: 15 - 28.07.2016

Tretí turnus: 29.07 - 11.08.2016

Štvrtý turnus: 12 - 25.08.2016 (voľné miesta stále aktuálne do zmazania)

kosi-potok2.jpg

KAŽDÉ DIEŤA SA POTREBUJE HRAŤ

Od roku 2007 zabezpečujeme prístup na hru a zážitky deťom. Sme prísni, ale spravodliví. Sme nabití humorom, ale s disciplínou. Sme profesionáli aj laici, ale s ľudským prístupom. Sme dobrovoľníci ktorých životnou filozofiou je služba s pravidlami pre ktorú sme sa rozhodli dobrovoľne. Máme poslanie, cieľ a my všetci, teda aj Vy :) máme morálnu zodpovednosť deťom pomôcť.

 

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

1. Nutné veci do letného tábora:

1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo.

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

 Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky na:

kolo.jpg

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

tabor.jpg

POZRITE SI V MENU PROGRAM 12 ŽIVOTOV. Tiež ide o formu tábora, len presnejšie špecializovaného na užšiu skupinu detí s rôznymi traumami a  poruchami správania.

 

LETO v táborovej rodine miniBODKY:

 

45.jpg

 
 
Miesto tábora: detská organizácia miniBODKA Šaľa, pracovisko: Nitrianska ul. č.1, 92701 Šaľa

Základné informácie: celodenný program, ubytovanie v pevnom aj v stanovom type, 6 až 7 x denne strava, pitný režim neobmedzený, zdravotný a pedagogický dozor, animátori, 2x výlet + vstupné, osobné odmeny, hrový a výučbový materiál. Systematická, celodenná, liečebno-terapeutická práca formou zážitkou a hier s deťmi s hydro, kanis a hypo terapiou. Nechýbať budú také vychytávky terapii, akými sú: hudba, pohyb, voda. Navštívime aj ZOO v Bratislave a farmy s koníkmi v okolí Šale.    

 

 Program pozostáva z každodenných ateliérov, ľudová tvorba, ručné práce s materiálom, kanis, hypo a muziko terapia, súťaže a hry v prírode, táborákyhranie na hudobných nástrojoch, výučba, diskotéky, základy - výučba na PC a AJ, pomoc prírode, turistika, športy, nočné hry v teréne, tanečné a spevácke súťaže - večerné gala programy, indiánske a rozprávkové dnideň prežitia v prírode, cykloturistika, špecializované programy pre súrodenecké skupiny, bazén, stany, turistika, spoločné programy s miestnymi obyvateľmi a pozvanými hosťami.

tabor-2.jpg

 

 V poradí už 9 ročník táborov sa nesie v duchu výborných referencií o našej práci pre vaše deti. Našou prvoradou úlohou je vašim deťom pomôcť cez formy hydro, kanis, hypo a muziko terapii. Tiež, cez formu zážitkov denných činnosti v tábore, bez ohľadu na to, aký strašný je ich príbeh. Nejde len o hranie sa s deťmi. Preferujeme vieru, disciplínu a poriadok. Jedine tak zabezpečíme, že si deti budú vážiť jedlo na stole, prácu vychovávateľov, učiteľov, náhradných rodičov, biologických rodičov, ale aj iné autority.  Pre deti, ktoré postihli ťažké životné, osobné rodinné katastrofy je pripravený špeciálny program.

Z darovaných 2% a z príspevkov na účet miniBODKY 2302004858/0200 VUB, kupujeme len stravu, lieky (vitamíny), odmeny pre deti, vstupné na kúpaliská, zabezpečujeme výlety a poskytujeme odborné aj laické liečebno-terapeutické služby. Pre potreby táborov si počas roka zabezpečujeme sponzorsky hlavne stravu, hračky, vzdelávací a športový materiál ako aj a iné pomôcky, ktoré nám pomáhajú naplniť poslanie a ciele. CIEĽ: vytváraním priestoru a zabezpečením prístupu k dobrám deťom, zabezpečíme ich funkčnosť a plnohodnotnosť v dospelosti. MÁ TO ZMYSEL, lebo je to priame a viditeľné poskytnutie pomoci. Príďte nás navštíviť.

Slovensko-český, detský, súrodenecký tábor v městíse Lukavec na Vysočine.

2.jpg

Od 26 do 31.7.2015 sme otvorili aj prvý tohtoročný slovensko-český, detský tábor súrodencov v městíse Lukavec na Vysočine. Deti budú vystupovať po vysočine s ľudovými piesňami v kostoloch a prezentovať svoj kraj v ktorom žijú. 29.7.2015 o 19.40 h., vystupujú v obci Lukavec s ľudovým pásmom piesní, básní a riekaniek.

image.aspx.jpg