Jdi na obsah Jdi na menu
 


JESENNÝ ART TÁBOR 2011

Dôležité INFORMÁCIE:

Forma táborov: denná - možnosť stravy aj internátna/ubytovanie so stravou

Miesto tábora: Lodenica Šaľa mestská časť Veča / 7 km od železničnej aj autobusovej stanice

 

Kontakty na organizátorov a realizátora projektu:  

Milan Daniel 0907 274627 Orange

Pošta: miniBODKA o.z. Cintorínska 2, 927 05 Šaľa 5

Web: www.minibodka.sk v menu hľadajte Jesenný ART tábor

Mail: minibodka@gmail.com

Miesto tábora: Lodenica Šaľa Veča

 

 

JESENNÝ ART TÁBOR MINIBODKA 2011  

27 - 1.11. 2011  Lodenica Šaľa Veča

Viac ako 50 detí z celého Slovenska strávi u nás spolu s 20 letktorov a inštruktorov Jesenné prázdniny, aby sme jednoduchými metódami povedali deťom: NEBOJTE sa HRAŤ, NEBOJTE sa ŽIŤ, NEBOJTE sa DOBRA a NEBOJTE sa dospelých.

 

Je to jednoduché. Je to ako jedno veľké divadlo v spojení s prírodou. Je to ako jedna veľká továreň na dobré skutky, krásne vzťahy a krásne výtvory detí v rôznych podobách kreslenia, spevu, tancov, hudby, hereckých a divadelných výkonov v tých najneočakávanejších formách prezentácie. Všetko sa bude niesť v duchu ateliérov v ktorých budú dielne. V dielňach budú žiaci a nad nimi majstri, ktorí im odovzdajú čo sa oni odborne aj neodborne naučili. Každý každému odovzdá čo vie a to platí aj v opačnom garde. Deti odovzdajú majstrom, ale aj deťom. Majstri majstrom, ale aj sebe. 24 hodín spolu a pre nich. Tak nebude nikto z detí myslieť na ťažkosť svojho osudu, ale naučí sa disciplíne, remeslu, veľa sa dozvie o sebe a hlavne bude ľahšie znášať to, čomu je, alebo bude vystavené v jeho prostredí v ktorom žije. 

 

na Deti okrem pracovných dielní čakajú aj Kanis a Hypo terapie. Pobyt v prírode na sedle bycikla aj pešia chôdza. Čistenie prírody s lesníkmi. Večerné táboráky a indiánsky deň. Nebudú chýbať diskotéky.

 

 Lektori: Marika Korčušková, Václav Pápež, Veronika a Matej Dubišoví, Alžbeta Zemanová, Andrzej Motýľ,  Pomocní LEKTORI: súrodenci Horváthoví Tomáš, Mirko, Kristínka, Majko a Milan Daniel. Pedagógovia zo škôl v Šali a okolia, priatelia študenti a farnosť Šaľa a Šaľa Veča.

 


Výtvarná dielňa:

 

Lektor: Bc. Marika Korčušková + dobrovoľníci z celej SR

TECHNIKY:

1. Výroba batikovaných tričiek

2. Maľovanie na tričká

3. Koláž, grafika

4. Modelovanie z hliny, moduritu

5. Kreslenie- portrét, zátišie

6. Maľovanie na sklo

7. Výroba textilných bábik, kašírovanie

8. Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

9. Výroba postavičiek zo slaného cesta

10. Maľovanie na kamene

11. Práca s krepovým papierom

 


Tanečná dielňa

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / komunitné tance: Cigánske a flamengo štýl zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí z ktorého sú, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

  Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance 

 pom.lektor: Kristínka Horváthová /študent 2 Stredná škola/: Hip Hop

 pom.lektor: Mário Horváth / študent 7.ročník  ZŠ /: Hip Hop, Breake Dance

 Lektor: Tomáš Horváth: spoločenské a cigánske tance

 pom.lektor: Miroslav Horváth: spoločenské tance

 

   osvojenie si základných tanečných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov tanca

   práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej

   rozvíjanie a upevňovanie osobnostných vzťahov: Mám sa rád a  nie som NIKTO

 

TECHNIKY:

  1. Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
  2. Hip Hop / jednoduché základy /
  3. Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
  4. Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
  5. Iné tance podľa povahy a potreby

 

Hudobno-spevácka a foto dielňa:

Lektor: Milan Daniel, Vava a Veva Dubišoví / miniBODKA o.z./

osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE, ktorú počúvam, hudbe, ktorú mám v sebe a ktorou chcem niečo povedať aj ďalej, ako len  v sebe a pre seba /

práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

rozvíjanie a upevňovanie osobnostných vzťahov: Mám sa rád a  nie som NIKTO. Poviem ti to svojim spevom a svojou hudbou s preložením do svojho života s následným používaním v mojom osobnom živote.

TECHNIKY:

  1. hra na hudobný nástroj : gitara / základy, výučba akordov /
  2. spev, hlas, / práca z hlasom /
  3. dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
  4. výroba jednoduchých rytmických nástrojov

 

Herecká dielňa:

Lektor: Václav Pápež a Milan Daniel

TECHNIKA: pantomíma / jedna z najnáročnejších foriem, ako ukázať bez slov to, čo cítim, vnímam, alebo ma veľmi ovplyvňuje a chcem aby o tom niekto vedel /

 MATERIÁL: Farby na tvár, Odevy

 

ROZPOČET:

Náklady na ubytovanie pre 50 - 70 osôb na 5 dní: 450 EUR, potravinový materiál: 400 EUR, technický materiál na dielne: 3500 EUR z toho 2000 EUR tvorí rozpočet na zakúpenie hudobnej aparatúry, výtvarná dielňa: 600 EUR. Celové náklady na Jesenný ART tábor sú: 4950 EUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSLOV ORGANIZÁTOROV:

Organizujeme tieto typy táborov 4x do roka (Jar, Leto, Jeseň, Zima) a to aj počas Vianočných sviatkov. S deťmi je to každým rokom náročnejšie, pretože im rodičia vytvárajú neskutočné agresívne podmienky pre život v ktorých nevedia a ani nemôžu žiť inak ako asociálne / zlým kopírovaním správania rodičov/ preto by sme pomoc veľmi potrebovali po celý rok. Nie desať tisíc eur jednorazovo (ktoré určite pomôžu), ale s pravidelnosťou mať chleba pre toľkých zbojníkov a na nájom po celý rok. Nie dať im ryby na stôl, ale naučiť ich, ako tie ryby chytať, aj keď mnohé z týchto detí vôbec nevedia používať príbor a teda ani dôstojne a v kľude jesť. Majú silné bolesti a nevedia o nich hovoriť. Majú tiež silný pud sebazáchovy. Chcú Žiť, nie prežiť. Nechcú a ani nesmú byť nástrojom na zneužívanie najbližšími. Deti majú ŽIŤ a byť milované.

Najsmutnejší je taký svet v ktorom dovolíme, aby vyrastali smutné deti  -md-

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cieľ: sú deti z prostredia v ktorom nemajú pozitívny podnet. Možno to trošku okoreniť tvrdším slovníkom: deti, ktoré sú doslova hnusne zanedbávané, v nezáujme spoločnosti, kompetentných orgánov, deti recidivistov porušovania ľudských práv, deti závislé od závislostí a napokon deti, ktorých svet je úplne odlišný od základu a to od ich narodenia až po dospelosť.  Deti, ktoré chceme naučiť rozlíšiť problém, pomenovať ho, vyhýbať sa mu a nestotožňovať sa s ním. Tak majú veľkú šancu na svoju zmenu. Tými deťmi sú nechcené deti, potom týrané, zneužívané a zanedbávané deti a nakoniec deti, ktoré už prechádzajú do stavu nevládzem, žijem na ulici a z ulice a potrebujem vašu pomoc: Deti v bezprostrednom ohrození života, ktorých každým rokom pribúda práve na uliciach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Očakávaný výsledok nášho snaženia je:

CITOVÁ BANKA

        je banka ľudstva. Ide o veľmi dobre zorganizovanú štruktúru, ktorá funguje 24 hodín denne. Citová banka je banka do ktorej si ukladám city, ktoré môžem potom čerpať. Nejde však o mňa, ale o moje deti, ľudí na okolo - spoločnosť v ktorej žijem, predovšetkým ide o rodinu do ktorej svoje city, dobro, lásku dávam - vkladám. Čo do nich vložím, to môžem očakávať späť. Koľko dám, toľko sa vráti aj s úrokmi. Ak som schopný denno denne odovzdávať svojim deťom zo seba niečo krásne, môžem to považovať za vklady, ktoré jedného dňa budem potrebovať vybrať. Nie je možné čakať, že sa samé bez môjho pričinenia zúročia. Úročia sa len mojim vlastným každodenným pričinením sa. Teda, nie je možné s tým nijak vybabrať. Nedá sa. Jednoducho čo dáš, to si aj vyberáš resp. to dostaneš späť. Aj preto sa snažíme o konanie dobra pre tých, ktorý nás potrebujú. Možno jedného dňa, budú Oni schopní byť dobrými rodičmi, kolegami v práci, dobrými ľuďmi v spoločnosti v ktorej sa rozhodnú žiť. Možno jedného dňa pomôžu Oni Mne, mojim deťom, alebo aj Vám. Je jedno ako sa nazveme (miniBODKA, Jozef Mrkvička a i...), alebo aký rozmer tomu dáme. Predovšetkým aj tak musíme vychádzať od seba s tým, čo skutočne sme, Čím sme, čím chceme byť a môžeme byť. Bohatí či chudobní, úplne Každý musí začať od seba. Rozdiel v citovej banke nie je žiadny. Neexistuje a nie je v nej ani VIP zóna ani zlatá, či platinová karta. To do akej výšky citov pôjdeme je na každom z nás. V citovej banke máme dvere 24 hodín otvorené. Otváracie a zatváracie hodiny si určujeme samy. Účet nám príde podľa toho, ako sme míňali, alebo dávali.

Toto nie sú frázy, ale reálna skutočnosť nie len u detí, ktorým sa venujeme, ale aj u detí, ktoré nestrádajú, alebo nemuseli nikdy strádať. Tiež sa to týka všetkých vekových skupín občanov bezohľadu na rasu, kultúru, alebo vyznanie. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETI, ktoré nikomu nechýbajú.

Čo povedať na konci ak ste sa dočítali až sem? Ako vás poprosiť o pomoc a ako zabezpečím, že nám budete veriť, že je vaša pomoc práve pre nás potrebná? Nijak, lebo to tak nejde. S týmto úmyslom sa nepúšťa nikto z nás v združení do tejto práce. My o nej povieme, budeme pre ňu sa biť aj prosiť o pomoc, ale nebudeme si vymýšľať predslovy, ani doslovy, ani žiadne citové frázy a podmazy na získanie veľkých finančných prostriedkov, alebo darov. A určite nechceme získať žiadne predsudky. Oslovujeme vás preto, lebo si nevieme všetko zabezpečiť samy. Tak silní nie sme. Za každú pomoc sme vďační.

Tento ART tábor a v ňom rôzne typy techník, bude prispôsobený liečbe detí a zároveň bude pre nich možnosťou hrať sa v prostredí, ktoré im pripravíme. Pri hraní, maľovaní, tancovaní, spievaní s využitím ART techník sa deti naučia nebáť sa toho v akom prostredí žijem, akej rasy som, akých mám rodičov. Naučia sa správne rozlišovať dobro od zla. Naučia sa o sebe hovoriť cez štetec, farbičku, tance, spevy. Podnietime ich premýšľanie a následne očakávame reakcie práve v ich prostredí t.z., že sa samy rozhodnú, že žiť asociálnym spôsobom života nechcú, keď budú musieť o sebe rozhodovať. V tandeme s nimi, plánujeme, že budeme pripravení podávať im pomocnú ruku v začlenení sa do života s rozvíjaním svojich schopností a daností počas potrebnej doby. Všetko však chceme robiť tak, aby dospelé deti boli čo najmenej závislé od niečoho, niekoho a vedeli si svoj spôsob života strážiť a chrániť už samé. To najdôležitejšie čo chceme deťom dať je skryté v každom dni, ktorý strávime spolu pri vyučovaní. Sú v ňom slzy aj smiech. Je v ňom postarať sa o jedlo, ísť na nákup a navariť si, ale spolu, aby videli ako to má správne fungovať. Držať sa za ruky keď sa spolu modlíme a byť jednoducho pri sebe. Každá naša pomoc má preto svoje pravidlá a jej použitie má prísne kritériá a aj výber poskytovania pomoci je pod prísnym dohľadom. Nemám na mysli len tým našim ľudským, ale tým najdôležitejším a to Božím. Preto sa pomoc dostane každému človeku aj 1000x, lebo to tak má byť. Rozdiel  je len v zmenách formy pomoci. Len aj tie zmeny treba použiť. Snažíme sa navariť taký silný odvar pomoci pre toho komu pomáhame, alebo chceme pomôcť, že nebude mať šancu ten odvar vypľúvaním (neprijatím) minúť! Zostane mu teda jediné: Zmeniť sa a to je to najťažšie čo príde hneď potom, ako prijme pomoc a stotožní sa s tým, že zmenu chce.

Boli sme tu a sme tu preto, čomu veríme. Potrebujeme vašu pomoc a sme za každú pomoc veľmi vďační, ale potrebujeme ju bez hanobenia nás a toho čo robíme. My to nerobíme za zatvorenými dverami. K nám môžete kedykoľvek prísť. Najhlavnejšie je to, že vašu pomoc môžeme poslať ďalej. My do toho dáme všetko čo máme a čo nemáme, alebo nevieme zabezpečiť o to prosíme vás. Ak nám viete pomôcť pomôžte nám, prípadne nás posuňte ďalej. Len vás prosíme, nemajte len jeden názor na našu prácu, alebo túto prosbu. O nás sa dá veľa zistiť cez web, ale aj osobnou návštevou u nás. -md-

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Staňte sa aj vy dobrovoľníkom

(Betka Zemanová, 16. 10. 2011 15:52)

Dobrovoľníctvo Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Detská humanitárna organizácia miniBODKA funguje práve formou dobrovoľnej činnosti. Dobrovoľník je človek, ktorý dobrovoľne venuje svoj voľný čas pomoci iným a rôznym činnostiam, za ktoré nie je finančne ohodnotený. OZ MiniBODKA sa venuje priamej pomoci deťom, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Sú to deti z ulice, z detských domovov, deti s poruchami správania, týrané, zneužívané a iné, ktoré nevyhnutne potrebujú pomoc. Pri tejto práci som spoznala veľa dobrovoľníkov z celého Slovenska. Dobrovoľníctvo berú ako svoje poslanie čo ich skutočne napĺňa. Čo môže byť krajšie ako úsmev na tvári dieťaťa, na ktoré akoby celý svet zabudol? Poviem vám, že pre mňa by žiadne finančné ohodnotenie nemalo väčšiu cenu ako úprimný úsmev dieťaťa, ktoré sa pasuje s nepriazňou osudu najlepšie ako len vie. Myslím, že presne takto to vníma každý jeden, ktorý sa rozhodol stať sa dobrovoľníkom a byť tam, kde ho iní potrebujú. Nezatvárajme oči pred vecami o ktorých vieme, že ak by sme boli súdržní a zabojovali, tak by sme s nimi dokázali pohnúť. Nebuďme dobrovoľníkmi len v roku 2011, buďme dobrovoľníkmi telom i dušou, každý deň, pretože deň čo deň niekto pomoc dobrovoľníka potrebuje. Vážim si každého jedného dobrovoľníka a ich nezištnú prácu.Staňte sa aj vy dobrovoľníkmi miniBODKY a podávajte pomoc tam kde je skutočne potrebná.

Re: Staňte sa aj vy dobrovoľníkom

(Dana , 20. 10. 2011 12:16)

Pridaj sa k nám a spoločne budeme robiť dobré skutky, rozdávať úsmev, objatia, a hlavne pomáhať ty čo to potrebujú.