Tornaľa, Ružomberok, Železná Breznica, 22 detí a 5 vedúcich