teta Renatka starostlivo dozerá na prácu Tomáša, len som