Svoju silu lásku vzdor v tom boji s hĺbkou premeň na dážď