Stretnutie všetkých oddielov a vyhlásenie výsledkov na lúke