Skúška stavania palíc do vzduchu...najväčší táborový stožiar