Rozdelené deti do oddielov, začali s čistiacimi prácami