Pozorné oko hlavného vedúceho dávalo na všetko dobrý pozor