Poďme sa rýchlo zaľúbiť, očistiť dušu z hrdze, obrátiť mesto