Podaj mi ruku, pevne sa ma drž...je čas už domov ísť už