Paťo tiež sa snažil, vždy keď sa chcel ešte viac nakloniť