Oddiel pripravuje drevo na slávnostný večerný táborák