Oddiel hlavného vedúceho Stanka sa snažil, na výhru v zbere