Nosila kamienky s potôčka, naša zdravotníčka Renuška.