Mám tisíc bratov, tisíc sestier, nie je to zrada, lenb to