Malý Janko kontrolľuje správne nakladanie a odpratanie