Ku príprave dreva sa nezapojil najmenší účastník tábora....