Kontrola z najvyšších miest-vedúci tábora prišiel.