K dozoru na Tominom a Mirom sa začali pridávať ďalšie baby