JULKA, náš najmenší účastník tábora na Škutovkách.