Ak nám raz bude najhoršie spomienky nám zostanú...