Aj v hore sa našlo veľmi veľa starých popadaných driev,