A pozor! Na štart sa pripravil vodič druhého fúrika a ten